Skip to content
Industriunderhåll

Med våra tiotal servicetekniker kan vi utföra allt vanligt förekommande förebyggande och avhjälpande underhåll och reparationer på industriutrustning i samtliga branscher.

Med vår geografiska spridning och vår storlek kan vi erbjuda korta inställelsetider och beredskapslösningar för akut avhjälpande underhåll.

Inom ramen för vårt industriella underhåll jobbar vi gärna funktionsbaserat där vi tar ett ansvar för det totala underhållet på en utrustning men vi kan också stödja kunden i enstaka insatser oavsett om det rör förebyggande eller avhjälpande underhåll.
Med vår kompetens och erfarenhet från tillämpning av metoder för tillståndskontroll hjälper vi gärna våra kunder att optimera sitt förebyggande underhåll.

  • Mekaniska reparationer.
  • Uppriktning av maskiner. tex: Motorer/pumpar/kopplingar/mm.
  • Lagerbyten med SKF utbildad personal.
  • Smörjning.
  • Montage av lagerbyten
  • Filterbyten på skivfilter. tex: Grön/Vitlut/Mesa.
  • Baxning.
  • Rivning.
Industriunderhåll, Underhåll, Reparation, Montage lagerbyten, Umeå

Industriunderhåll, Underhåll, Reparation, Montage lagerbyten, Umeå

Industriunderhåll, Underhåll, Reparation, Montage lagerbyten, Umeå

Industriunderhåll, Underhåll, Reparation, Montage lagerbyten, Umeå

Fler tjänster: