Industri underhåll


Med våra 6servicetekniker och 2 robottekniker kan vi utföra allt vanligt förekommande förebyggande och avhjälpande underhåll på industri utrustning i samtliga branscher.

Med vår geografiska spridning och vår storlek kan vi erbjuda korta inställelsetider och beredskapslösningar för akut avhjälpande underhåll.

Inom ramen för vårt industriella underhåll jobbar vi gärna funktionsbaserat där vi tar ett ansvar för det totala underhållet på en utrustning men vi kan också stödja kunden i enstaka insatser oavsett om det rör förebyggande eller avhjälpande underhåll.
Med vår kompetens och erfarenhet från tillämpning av metoder för tillståndskontroll hjälper vi gärna våra kunder att optimera sitt förebyggande underhåll.

Robot service
Nilaab serviceprogram inkluderar bl.a. robotar från ABB och Motoman, lägesställare och svetsutrustning. Ett tips till dig som ny kund är att titta lite närmare på de fördelaktiga serviceavtal vi erbjuder. Via dessa försäkrar du dig dels om att alltid ha ett bra och förebyggande underhåll, och dels slår ett slag för driftsäkerheten. Vi vet vad produktionsstopp kostar och är beredda att rycka ut dygnet runt.

Vi jobbar med hög kompetens och erfarenhet på en bred front med ABB och Motoman  robotar samt med kringutrustning lägesställare, gripdon och svetsutrustning.